Proč investovat do ergonomie?

Poruchy svalové a kosterní soustavy (MSD) postihují většinu zaměstnanců. Podle Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví v práci (European Agency for Safety and Health at Work) jsou MSD v Evropě největším rizikem pro zdraví na pracovišti: až tři z pěti zaměstnanců hlásí muskuloskeletální příznaky.

Konfederace finského průmyslu (Confederation of Finnish Industries) navíc uvedla, že zaměstnanci v průmyslovém sektoru měli v roce 2006 nejvíce absencí z důvodu nemoci, v průměru 16 pracovních dnů na osobu / rok.

Správná ergonomie dokáže snížit absence související s MSD a zlepšit produktivitu, což vede k významným ročním úsporám.

"Studie provedená na odhadu účinnosti ergonomických intervencí odhalila, že muskuloskeletální příznaky a poruchy byly v důledku opatření zlepšujících ergonomii sníženy o 57% a absence zaměstnanců kvůli MSD nižší až o 72%."

Výše uvedená studie o efektivnosti ergonomických zásahů dospěla k závěru, že produktivita se zlepšila o 46%. Ve skutečnosti existuje několik aspektů, na které může mít správná ergonomie z dlouhodobého hlediska pozitivní dopad. Výhody správné ergonomie jsou jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.

Výhody ergonomie pro ZAMĚSTNAVATELE:

 • zvýšení bezpečnosti práce
 • snížení absencí z důvodu nemocí
 • zlepšení výkonu zaměstnanců
 • snížení nákladů na zdravotní péči při práci
 • zvýšení produktivity a efektivity
 • motivace a angažovanost zaměstnanců

Výhody ergonomie pro ZAMĚSTNANCE:

 • zlepšení zdraví a pohody zaměstnanců
 • zdravé a bezpečné pracovní prostředí
 • podpora schopnosti pracovat
 • pozitivní vliv na fungování během volného času
 • více uspokojení z práce

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

ve všech produktech